Doklady k nákupu vozu

 

Doklady pro nákup vozu

Při nákupu je důležité mít s sebou následující dokumenty, bez kterých nebude možné nákup uskutečnit.

Pro fyzickou osobu

  • platný občanský průkaz;

Pro fyzickou osobu - OSVČ

  • platný občanský průkaz;
  • originál nebo ověřenou kopii Živnostenského listu (ne starší 6 měsíců);
  • při nepřítomnosti majitele ověřenou plnou moc majitele ke koupi a převzetí vozidla.

Pro právnickou osobu

  • platný občanský průkaz;
  • originál nebo ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců);
  • při nepřítomnosti majitele nebo jednatele právnické osoby ověřenou plnou moc majitele nebo jednatele ke koupi a převzetí vozidla.